Какво е линк-билдинг? Защо сайтът има нужда от него?

Дигиталният маркетинг тенденциозно се превръща в основно поле за позициониране и развитие на съвременния бизнес.

Задължителен елемент от успешния маркетинг онлайн е SEO оптимизацията – съвкупност от последователни действия и стъпки с цел подобряване качеството и присъствието на сайта в резултатите на търсачките.

Един от ключовите подходи в сферата на SEO оптимизирането е линк-билдингът.

Какво е линк-билдинг?

Линк-билдингът е SEO подход за създаване на мрежа от връзки, които вашият сайт генерира от други сайтове. Връзките спомагат на потребителите да достигнат по-лесно до вашия бизнес, като им дават лесен достъп до съдържанието на сайта.

Мрежата от линкове се използва от търсачките, за да обхождат и намират по-лесно нови сайтове. Това е и предпоставка за успешното класиране на тези сайтове на по-горни позиции в резултати от потребителско търсене.

Придобиването на входящи линкове към вашия сайт или създаването на такива за други сайтове е основна задача на SEO специалистите. Вашият сайт може да създава или получава връзки чрез гост публикации, партньорски линкове, създаване на блог, форум коментари, публикуване на обяви, линкове в директории и др.

Ключово условие за успешен линк-билдинг е релевантността. Важно е да публикувате или получавате линкове в и от източници, които са максимално релевантни спрямо сферата на вашата дейност като бранд. Входящите линкове се приемат като препоръки, които респективно следва да се получават от тематични сайтове.

Защо сайтът има нужда от линк-билдинг?

Линк-билдингът е SEO техника, която преди всичко носи популярност на бранда в Интернет. Мрежата от създадени и получени линкове превръща сайта в по-достъпен и разпознаваем за аудиторията. Това дава възможност на вашия бизнес да достигне мащабна аудитория и съответно да генерира по-висок трафик.

Получаването на връзки от различни източници е ефективен ход за популяризиране и постигане на по-висока разпознаваемост. Клиентите могат да достигнат до вашия сайт от различни точки, което респективно води до увеличаване на посещаемостта.

Това е още една причина да изберем специалисти за оптимизиция на нашия проект.

От друга страна, колкото по-висок трафик има вашият сайт, толкова повече се подобряват неговите показатели. Това може да доведе до по-добро класиране в резултатите на търсачките и по-лесен досег до целевите сегменти. По-големият генериран трафик означава по-висок брой посещения. Това потенциално увеличава възможностите за постигане на ръст в продажбите на бизнеса.

Линк-билдингът е SEO метод, който спомага на сайта да изгради авторитет и дългосрочна положителна репутация пред Интернет обществото. Генерирането на качествени връзки от източници със силни показатели и доказан авторитет е ефективен ход за постигане на тази цел.

Гост публикациите са техника за изграждане на линк-билдинг. Чрез нея вашият сайт създава връзки с партньори – сайтове с добри показатели и рейтинг. Гост публикациите представляват тематично текстово съдържание, което вашият сайт предлага на авторитетния източник. В замяна, той включва линкове/препоръки, отпращащи към вашия сайт.

Изграденото партньорство чрез гост публикации е ефективен начин за генериране на трафик и изграждане на авторитет. Партньорският сайт се снабдява с качествено съдържание, с което да ангажира своята аудитория и да стимулира интереса на потребителите. От друга страна, вашият сайт получава качествени връзки и се сдобива с достоверност пред аудиторията.

За да донесе такова партньорство висока успеваемост за линк-билдинга на вашия сайт, то е препоръчително да се свързвате с релевантни източници. Те трябва да бъдат в полето на вашата пазарна дейност, за да ви подсигурят по-голям авторитет и достоверност, както и досег до потенциални клиенти.

Да обобщим с няколко думи:

Процесът на seo оптимизация е неизменна част от ефективния дигитален маркетинг. Тя е маркетинг технология от последователни действия и подходи, които целят да подобрят класирането на сайта и да го снабдят с авторитет пред аудиторията.

Линк-билдингът е работеща SEO технология за създаване на мрежа от входящи и изходящи линкове с цел по-висока разпознаваемост и по-голям трафик към сайта.

Научи още какво е линк билдинг тук.

Използването на техники за изграждане на връзки  носи видимост, популярност, генериран трафик и продажби.