Велико Търново е обявен за историческа и духовна столица на България

Депутатите единодушно обявиха град Велико Търново за историческа и духовна столица на България.


Предложението е направено от Инициативния комитет, представляващ великотърновската общност. Градът е бил столица на Втората българска държава (от края на XII до края на XIV век) и Княжество България в периода 1878-1879.
След Освобождението в Търново се провежда заседание на Учредителното събрание (10 февруари 1879 г.), когато се приема една от най-демократичните за времето си европейски конституции - Търново. Този исторически акт положи основите на новата българска държава.
На 22 септември 1908 г. в Търново княз Фердинанд тържествено обявява независимостта на България.